รับทำแอพ

Thai Gas Shop

Client: คุณเพชร
Date: February 1, 2022
Services: Design UI/UX, Fluter app, Web Admin

01. บริษัท ไทยแก๊สช้อป จำกัด

ผลงานการออกแบบแอปพลิเคชั่นของไทยแก๊สช้อป.

เป็นแอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายถังแก๊สและอุปกรณ์ต่างๆ ลูกค้าใช้งานง่ายขึ้นตอบโจทย์เทคโนโลยีปัจจุบัน.

02. Desktop Experience

Dashboard ฟังก์ชั่นครบการทำงานรวมการจัดการต่างๆ .

03. Mobile Solutions

การออกแบบการทำงานต่าง ๆ มาขั้นตอนการทำงาน ทุกการทำงานทางทีมงานได้ร่วมประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การออกแบบจะเน้นเรียบง่าย ใช้งานง่าย.

05. Info

เทคโนโลยี่เปลี่ยนโลก ให้ทีมงานเราช่วยธุรกิจคุณ.

Client: คุณเพชร
Date: February 1, 2022
Services: Design UI/UX, Fluter app, Web Admin
Visit Website