Book Box

Client: คุณพลอย
Website:
Date: February 1, 2023
Services: Design UI/UX, Fluter app

01. BookBox application

ผลงานการออกแบบแอปพลิเคชั่นสำหรับการอ่านหนังสือ.

เป็นแอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายหนังสือและอ่านหนังสืออนไลน์ใช้ได้ทั้งแอปมือถือและ ไอแพด

02. Desktop Experience

Dashboard ฟังก์ชั่นครบการทำงานรวมการจัดการต่างๆ .

03. Mobile Solutions

การออกแบบการทำงานต่าง ๆ มาขั้นตอนการทำงาน ทุกการทำงานทางทีมงานได้ร่วมประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การออกแบบจะเน้นเรียบง่าย ใช้งานง่าย.

05. Info

เทคโนโลยี่เปลี่ยนโลก ให้ทีมงานเราช่วยธุรกิจคุณ.

Client: คุณพลอย
Website:
Date: February 1, 2023
Services: Design UI/UX, Fluter app
Visit Website